tel. 0766-217770; 0740-669930

Politica de confidenţialitate

GOGA PFA prelucrează datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) în vederea îndeplinirii scopurilor și desfășurării proiectelor sale.

În desfăşurarea activităţii noastre, există situaţii în care, date cu caracter personal ajung să fie prelucrate de către societatea noastră – GOGA PFA, ca exemplu, când ne trimiteți informații, prin completarea formularului de contact, când va exprimati acordul să primiţi informări completând un formular. Dorim să înțelegeți cum folosim informațiile și cum vă puteți proteja confidențialitatea.

Politica noastră de confidenţialitate explică:

Confidenţialitatea şi protecţia datelor dvs. este importantă pentru noi. Aşadar, fie că sunteţi client, colaborator, furnizor sau intrați în legătura cu noi în scop de informare, vă rugăm să acordaţi un timp cunoaşterii practicilor noastre și să ne contactați în măsura în care aveți nelămuri.

Cum utilizăm informaţiile pe care le colectăm

GOGA PFA prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

Scopuri generale (aplicabile tuturor categoriilor de persoane vizate):

Daca sunteți partener contractual (reprezentant al partenerului contractual) vom prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea formalităților necesare încheierii și executării contractului (executarea contractului sau interes legitim, după caz) precum și pentru contactarea dvs. în vederea unor colaborări viitoare;

În funcție de scopul de prelucrare urmărit, vom prelucra datele cu caracter personal în baza executării contractului cu dvs. sau a unei obligații legale ce ne este aplicabilă, a interesului nostru legitim sau în baza acordului dvs.

Informaţiile pe care le colectăm

Colectăm informații pentru a oferii servicii mai bune clientilor noştri, pentru a-i informa despre produsele pe care le comercializăm și modul lor de utilizare.

Culegem informații în următoarele moduri:

Atât informațiile pe care le obținem despre dvs. de la alte persoane, cât și informațiile pe care le culegem direct de la dumneavoastră, sunt tratate ca informații cu caracter personal.

Datele personale prelucrate de noi vor fi stocate pe durata necesară îndeplinirii scopurilor urmărite, în conformitate cu politica noastră de retenție a datelor.

Refuzul furnizării datelor de către dvs. poate împiedica îndeplinirea scopurilor urmărite de noi (menționate mai sus)

Drepturile de care beneficiați

În baza GDPR și a legislației conexe privind protecția datelor, dumneavoastră, beneficiați, de următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; și dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată, în măsura în care considerați necesar

Informaţiile pe care le distribuim. Destinatari.

Compania noastra, poate dezvălui datele dvs. cu caracter personal catre instituții publice (ANAF, instanțe de judecată, etc.), persoane care prelucrează date pe seama noastră (persoane împuternicite), alte companii colaboratoare și către publicul larg, în anumite situații (spre exemplu, publicarea de fotografii cu persoane care au participat la lucrări pe siteul nostru, sau alte canale sau retele de socializare, declaratii ale unor anumite persoane fizice, publicarea de comentarii etc.).

 

În general, datele cu caracter personal prelucrate de noi nu sunt transferate în afara României. Exista posibilitatea ca acestea să fie accesate și/sau transferate și din afara UE/SEE.

Este posibil să facem publice informaţii care nu vă identifică personal, şi să permitem accesul partenerilor (ca organizatii media, instituţii de statistică, etc.)

Securitatea informaţiilor

Depunem eforturi pentru a proteja compania noastră, angajtii, clienţii şi colaboratirii noştri împotriva accesului neautorizat sau a modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate a informaţiilor pe care le deţinem. În acest sens, compania noastra adoptă măsuri tehnice și organizatorice în conformitate cu art. 32 din GDPR. Cu titlu de exemplu amintim:

Conformitatea și cooperarea cu autoritățile de reglementare

Examinăm în mod regulat propria conformitate cu Politica sa de confidențialitate. Dacă vom primi reclamații vom depune diligențele pentru a le rezolva în termenele prevăzute ded lege. Colaborăm cu autoritățile de reglementare corespunzătoare, inclusiv cu autoritățile locale pentru protecția datelor, pentru a soluționa orice reclamații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care nu le putem soluționa direct.

Modificări aduse prezentei Politici de confidențialitatele

Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate pe această pagină şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare cu o mai mare vizibilitate. De asemenea, vom păstra în arhivă versiunile anterioare ale acestei Politici de confidenţialitate, astfel încât să le puteţi consulta.

impartasiti experienta cu altii (share):
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail